Notice: Korzystanie z get_currentuserinfo uznawane jest za przestarzałe od wersji 4.5.0! Zamiast tego użyj wp_get_current_user(). in /home/lamina/domains/tygodnikdzierzoniowski.pl/public_html/wp-includes/functions.php on line 3831
Aktualności, Porady

Tata w pracy

Właśnie zostałeś lub niebawem zostaniesz tatą i nie wiesz, z jakich dodatkowych urlopów możesz skorzystać? Podpowiadamy, jakie prawa w ramach ubezpieczeń społecznych przysługują ojcu dziecka. 00_ZUS_logo Urlop ojcowski Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie i można z niego skorzystać nie później niż do: - ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, - albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. Prawo do urlopu ojcowskiego jest wyłącznym i samodzielnym prawem ojca. Jest on udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu. Prawo do części urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński wynosi 20 tygodni. Gdy matka dziecka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego rezygnuje z pozostałej części, wykorzystuje ją pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Matka po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować na rzecz ojca z części urlopu macierzyńskiego, gdy przebywa w szpitalu lub legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ojciec może także przejąć część tego urlopu w przypadku śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka. Jeśli matka dziecka, która nie była do tej pory objęta ubezpieczeniami społecznymi, podejmie pracę w wymiarze nie niższym niż połowa etatu, ubezpieczony – ojciec dziecka także może wykorzystać część urlopu macierzyńskiego. Urlop rodzicielski Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik, a więc także ojciec dziecka, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni - w przypadku urodzenia przez matkę jednego dziecka przy jednym porodzie lub 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie. Urlop ten przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Tym urlopem rodzice mogą się dzielić. Czy ojcu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Zasiłek opiekuńczy przysługuje w sytuacjach losowych, kiedy rodzic musi opiekować się chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat albo zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat. Sytuacje losowe to nieprzewidziane zamknięcie przedszkola czy choroba matki. Jeśli nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę, przysługuje on również ojcu. opr. na podstawie informacji rzecznika prasowego Oddziału ZUS w Wałbrzychu
4 lipca 2016

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*